Omgaan met  * Verlies en rouw* voor zorgprofessionals.

In je werk als zorgprofessional kom je regelmatig situaties tegen rondom verlies en rouw. Er is vaak weinig tijd om hier bij stil te staan. Als er in je privé situatie zich een verlies voordoet, wordt er dikwijls aan voorbij gegaan. Door deze scholing zie je het belang van even stilstaan en kun je het verschil maken voor de mensen met wie je werkt.

Deze V&VN geaccrediteerde training op open inschrijving is ontwikkeld voor *zorgprofessionals* zoals: kraamzorg, (kinder)verpleegkundigen en verzorgenden in een instelling of in een gezins-systeem, op de kinderafdeling in een ziekenhuis, revalidatie, fysiotherapeuten, afdeling neonatologie, verpleegkundigen bij de Veiligheidsregio, GGD, CJG, medewerkers in de Jeugdzorg en GGZ.

Als zorgprofessional geef je zorg en steun. Dikwijls kom je in aanraking met verlies.

  • Welke impact heeft verlies op de persoon of het gezinssysteem?
  • Welke impact heeft verlies voor jou als zorgprofessional?
  • Welke vormen van verlies zijn er en hoe signaleer je de verschillende manieren van rouwverwerking?
  • Hoe ga je eigenlijk een gesprek aan met iemand die in rouw is, en bijvoorbeeld zich afsluit?
  • Hoe maak je contact met een kind , de jongere, de ouders of een volwassene over dit onderwerp?

Dit zijn vragen waar veel zorgverleners tegenaan lopen en waar je in deze scholing antwoord op krijgt. De scholing richt zich op wat jij als zorgverlener kunt betekenen voor een gezin, een kind of jongere, door tijdig rouw te (h)erkennen of op te merken wanneer rouw wordt ontkend of uitgesteld.

Ook is er aandacht voor hoe jij als persoon om gaat met deze ervaringen en hoe je elkaar als team kunt ondersteunen.

Kennisoverdracht gecombineerd met doen en delen, kenmerken deze interactieve training. Qua programma sluiten we aan bij de beroepspraktijk. De scholing is V&VN geaccrediteerd met 7 punten.

Aanmelden voor de scholing kan via het contactformulier.
Vul je gegevens in en geef aan dat je je wilt aanmelden voor de scholing “Verlies en rouw voor professionals in de zorg”.

Ik neem daarna contact met je op!

rouwverwerking Verliesverwerking

De werkdruk in de zorg is hoog….je komt als medewerker regelmatig impactvolle situaties tegen rondom verlies en rouw. Tijd om hierbij stil te staan is er vaak niet. In deze scholing wordt ook hier aandacht aan besteed en hoe je dit in je praktijk kunt toepassen.