Curriculum Vitae

rouwverwerking dyslectie verlies leren

Wieke van der Veen

Opperbuorren-east 1, 9216VL Oudega

06-29551173  // 0512372538

www.z-o-wel.nl

info@z-o-wel.nl

Opleiding en diploma behaald.

2021.

Deep Listening

Trauma

2019

E-Learning Kinder Palliatieve Zorg

2018

Seminar:  Complexe rouw

Seminar:  Masterclass trauma-sensitief werken

Seminar:  Levenseinde gesprekken voeren

2017

Seminar:  Omgaan met jongeren met verlies en  suïcidaal gedrag

2016

Opleiding Verlies en rouw. Verlies en rouwbegeleider voor kinderen, jongeren en volwassenen en gezinnen.

 2014

Nagy academie. Introductie voor contextuele systeem theorie.

 2013

Rots en Water training. Begeleider en trainer voor sociale vaardigheid.
Kernvisie methodiek. Opleiding tot begeleiden bij leerproblematiek en sociaal emotionele problematiek.

 2012

Coach opleiding. Verschillende coach technieken om kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden.

 2011

Medische basiskennis.

1985- ’89

MO-A Orthopedagogiek en 2e graad lesbevoegdheid.

1980- ’82

Opleiding tot Vrije-school leerkracht.

 1977

Bevoegdheid Kleuterleidster A+B.
Dit is met intrede van het basis onderwijs omgezet naar bevoegdheid voor gehele basisonderwijs .

Werkervaring

 vanaf 2016

Verlies- en rouwbegeleider, voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en hulpverleners.
Begeleiden van lotgenotengroepen.
Geven van trainingen aan leerkrachten, docenten en hulpverleners.

De praktijk Z-O-Wel heb ik hiermee uitgebreid en kan op deze manier kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen goed ondersteunen met de hulpvraag.

 vanaf 2014

Praktijk Z-O-Wel; ingeschreven bij KvK 58829199
Praktijk voor zorg, ontwikkeling en welzijn.
www.z-o-wel.nl
Begeleiding bieden aan kinderen en jongeren met leerproblemen
en aan ouders met opvoedkundige vragen.

 2006 – 2016

ROC Noorderpoort.
Docent, trainer, coach, begeleider, examinator
binnen de opleiding SAW; sociaal agogisch werk.
In 2006 heb ik hier met 5 docenten de opleiding Onderwijs Assistent opgezet en vormgegeven.

 2002 -2007

Leerkracht en remedial teacher binnen speciaal basisonderwijs.

2000 – 2002

Leerkracht op Asiel Zoekersschool.

 1996 – 2000

Leerkracht binnen speciaal basisonderwijs.

1994- 1996

Leerkracht  Vrijeschool.

1984 -1994

 Moederschap.

1982 -1984

Vrije School opgezet. Leerkracht op deze school.

 1977 – 1982

Groepsleidster op Kinder Revalidatie Centrum “Lyndensteyn”.

 1976 -1977

Ondersteuning aan leerkrachten, schooladvies en -begeleidingsdienst.