Verlies en Rouw

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies en rouw. Rouw is het antwoord op Verlies. Verlies is één van de meest ingrijpendste gebeurtenissen die we meemaken en is van grote invloed op ons functioneren. Verdriet heeft te maken met Liefde. Verlies en Rouw vraagt tijd en aandacht. Het is een intens persoonlijke ervaring. Dikwijls komt het verdriet van een verlies van lang geleden weer boven en stapelt zich op het nieuwe verlies. Door stil te staan bij het verlies en aandacht te geven aan je gevoelens van rouw kun je het verlies verweven in je leven.

Rouw kan veroorzaakt worden door een ingrijpende gebeurtenis, zoals:

– Overlijden van een dierbare
– Verlies van gezondheid
– Ernstige ziekte (binnen een gezin) 
– Verlies van werk
– Scheiding of verbreken relatie
– Verlies van toekomst

– Gemis van het geboorteland
– Een niet voldragen zwangerschap
– Geen kinderen kunnen krijgen
– Verlies van hobby’s
– Verlies door natuurlijk verloop
– Afsluiten van een arbeidzaam leven

 

“Rouw is als golven in de zee”.

Het proces van herstel is als eb en vloed.

Verlies binnen een gezin, familie of vrienden

Als een ingrijpende gebeurtenis in een gezin zich voordoet, reageert iedereen anders. Alle gezinsleden hebben hun eigen verlies te verwerken. Ouders willen kinderen graag beschermen, kinderen rouwen ook. Het is voor ouders moeilijk om de ‘normale’ opvoeding door te laten gaan. Kinderen willen graag behulpzaam zijn voor hun ouders. Ieder gezinslid moet hard werken om het verlies te accepteren, om zich aan te passen aan de veranderde situatie.

tekening kind

 

We kunnen geen wereld creëren waarin kinderen verlieservaring wordt bespaard. Wel kunnen we kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met verlies, verdriet en rouw.  Hoe gaan kinderen om met rouw?

Hoe kan ik helpen

Ik bied ondersteuning aan het hele gezin en individueel.  
Binnen het gezin is het belangrijk om de communicatie onderling te stimuleren, om van elkaar te leren hoe de verschillende personen omgaan met het verlies. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met verschillende leeftijden.  

Individuele begeleiding. Als kind of als volwassene kun je op verschillende manieren met verlies in aanraking komen. Verlies ‘triggert’ verlies, wat je eerder hebt meegemaakt, misschien wel heel lang terug, komt weer boven en moet opnieuw een weg vinden. Samen met jou wil ik een weg zoeken om jouw verlies te integreren in je leven. Zo kan de veerkracht opnieuw gevonden worden. Wat ik je hierin kan bieden is onder meer; onverdeelde aandacht, door echt naar jou te luisteren. Compassie, inzicht, ordening en humor. Ik ga ervan uit dat ieder mens en iedere situatie uniek is. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt en wat bij jou past. Soms is het fijn om met een kop warme thee je verhaal te vertellen en een gesprek te voeren. Het kan ook zijn dat je het prettig vindt om te wandelen en wandelcoaching toe te passen. Ook creatieve werkvormen behoren tot de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld schrijven of beeldend aan de slag te gaan of een spel te spelen rondom verlies en rouw. Samen kunnen we onderzoeken welke werkvorm het beste bij jou past door verschillende werkvormen aan te reiken.

Neem gerust contact op voor een afspraak

In 2017 is de werkgroep Integrale Kindzorg Noordoost Nederland van start gegaan. Een werkgroep voor ondersteuning van het ernstig zieke kinderen, ouders en gezinnen. Vanaf het begin ben ik hierbij aangesloten en heb ik een scholing gevolgd voor palliatieve kindzorg

 In 2017 hebben geneeskunde studenten een onderzoek gedaan naar kinderen en rouw. Hoe gaan kinderen om met verlies en ziek zijn? Hier heb ik een bijdrage aan geleverd. Binnenkort wordt het onderzoek in boekvorm uitgebracht.

Verlies en rouw op school

Iedere school krijgt ermee te maken. Eén op de drie gezinnen scheiden. In iedere klas zitten meerdere kinderen van gescheiden ouders. Hoe ga je hier als school en als leerkracht mee om? 

In bijna iedere klas zit een leerling waarvan een ouder, broertje of zusje ernstig ziek is of overleden. De school is voor deze kinderen vaak de ‘veilige haven’. Wat betekent dit voor jou als leerkracht? 

Hoe begeleid je als leerkracht en als school een ernstig zieke leerling? Hoe betrek je de andere kinderen uit de klas erbij? Hoe ga je om met de broertjes en zusjes en de ouders?

Wat doe je als een ernstig en plotseling verlies zich op school voordoet?

Voor een antwoord op deze vragen mag je altijd contact opnemen.

Samen met Engelien Ruyter heb ik een Verliesprotocol ontwikkeld, waar alle stappen in staan die van belang zijn in  verliessituaties. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan gerust contact op.

Als school, als schoolteam, als leerkracht is het van groot belang om kennis te hebben van omgaan met verlies en rouw. Hoe kinderen en jongeren rouwen. Wat je als leerkracht en als school kunt doen. In een scholing bied ik kennis aan, wisselen we in het team van gedachte over “ongeneeslijke ziekte en dood” en wat je als school kunt doen.

Samen met Engelien Ruyter heb ik een Verliesprotocol ontwikkeld, waar alle stappen in staan die van belang zijn in  verliessituaties. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan gerust contact op.

Als school, als schoolteam, als leerkracht is het van groot belang om kennis te hebben van omgaan met verlies en rouw. Hoe kinderen en jongeren rouwen en omgaan met verlies. Wat je als leerkracht en als school kunt doen. In een scholing bied ik kennis aan, wisselen we in het team van gedachte.
Deze scholing is voor basisonderwijs en kinderopvang voor Voortgezet onderwijs en MBO.

om een nieuwe deur te openen moet je soms eerst een andere deur sluiten

Om een nieuwe deur te openen moet je soms eerst een andere deur sluiten.

Verlies van werk

Ontslag krijgen, je baan verliezen, is dikwijls een ingrijpende verlieservaring.  Je verliest niet alleen je werk maar ook inkomen, collega’s, structuur, een netwerk en (soms) je toekomstdroom. Het is belangrijk om tijd te nemen en even stil te staan.  Een eerder geleden verlies kan worden aangeraakt. Dit hoort bij gestapelde rouw en soms ook bij uitgestelde rouw. 

Professioneel en adequaat kan ik je ondersteunen in dit proces. Door inzicht te krijgen kan positieve energie ontstaan. Je ontdekt waar je kracht zit. Door hier op te focussen kun je weer nieuwe stappen gaan zetten. Dikwijls wordt de begeleiding betaald door de (oude) werkgever.

Ook als je niet gelukkig meer bent in je werk, bijvoorbeeld doordat er veel is veranderd, fusies of de inhoud van je baan, heb je soms ondersteuning nodig voor de volgende stap.

Neem gerust contact op, dan kunnen we samen kijken naar mogelijkheden.

Rouw op het werk

‘Rouwbegeleiding op het werk vaak onvoldoende’

Nieuwsuur – Nos  20 april 2019

De kans dat één van uw werknemers een verlies meemaakt is heel reëel. Het ondersteunen van een rouwende medewerker is niet eenvoudig, wel heel belangrijk. Een werkomgeving waar begrip is, die steun kan bieden kan er voor zorgen dat de werknemer, collega weer aan het werk kan gaan en aan het werk kan blijven. Graag bied ik inzicht en ondersteuning aan werkgevers, leidinggevenden, werknemers, collega’s.

Natuurlijk is het mogelijk om nu al in gesprek te gaan en niet te wachten tot het zich voordoet. Neem gerust contact op. 

Kijk vooral eens op de website bij scholing.