Verlies en rouw in caronatijd

Verlies en rouw in Coronatijd

In de talkshow M en het reportageprogramma Kruispunt waren afgelopen maandag mooie beelden te zien over ‘sociale nabijheid op fysieke afstand’ voor nabestaanden in Corona tijd. Allerlei creatieve oplossingen en digitale communicatiemiddelen helpen bij het bieden van sociale nabijheid op fysieke afstand. Maar daarna zitten nabestaanden opgesloten in een leeg huis waar vrienden en familie niet mogen komen. Dat alles verzwaart het rouwproces en zorgt voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychosomatische klachten. Landelijk Steunpunt Verlies biedt daarom een luisterend oor in de vorm van gratis deelname aan een virtuele nabestaandengroep.

Vele soorten verliezen

Corona-tijd veroorzaakt verschillende soorten verlies. Het gaat over verandering van het ‘normale leven’, de te verwachten economische crisis, verlies van sociale nabijheid bij fysieke afstand en het wereldwijde collectieve verlies over vertrouwen in een gezonde omgeving. Dichterbij gaat het om anticiperende rouw over de afgebroken welvaart, uitgestelde rouw vanwege het gebrek aan troostende nabijheid van mensen op fysieke afstand en gecompliceerde rouw over een getraumatiseerd afscheid van een geliefde. Er zijn verschillende reacties en emoties op micro en macroniveau die op elkaar ingrijpen en elkaar versterken.

Corona-tijd verzwaart het rouwproces

Corona patiënten sterven in eenzaamheid en betrokken afscheid is nauwelijks nog mogelijk. En ook de uitvaart is veranderd. Nabestaanden staan in een lege aula. Geen knuffel, zoen en schouder om uit te huilen van betrokken familie en vrienden. Tranen vloeien van verdriet én van onmacht om troostende mensen dichtbij te laten komen. Nabestaanden in corona-tijd, waarvan nu al meer dan vierduizend doden ten gevolge van de Corona virus, zitten komende maand nog opgesloten in een leeg huis zonder familie en vrienden. Dat verzwaart het rouwproces. Natuurlijk, digitale communicatiemiddelen zijn een zegen in deze tijd van fysieke afstand. Maar dat compenseert niet de sociale nabijheid van familie en vrienden. Zeker niet op dagen zoals Koningsdag, dodenherdenkings- en Bevrijdingsdag en andere nog komende feestdagen. Corona-tijd verzwaart het rouwproces.

 

Nabestaanden in Corona-tijd kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Velen ontmoeten elkaar virtueel in deze corona-tijd. Een scherm vol gezichten wordt meer en meer algemeen. Ook binnen het LSV praten wij binnen die setting over inhoud en vorm van wat het steunpunt, in gezamenlijkheid met de rouw- en verliesbegeleiders, kan bieden in deze tijd van pandemie. Concreet heeft de stichting ‘Landelijk Steunpunt Verlies’ het plan uitgewerkt om twee individuele begeleidingsgesprekken en virtuele nabestaandengroepen in Corona tijd gratis aan te bieden.

Binnenkort start een Lotgenotengroep voor mensen die een dierbare verloren zijn. Neem gerust contact op, ik help je graag verder.