Verdiepende scholing

  • scheiding als verlies ervaring
  • verlieservaringen & rouw bij jongeren
  • verlies & rouw in het gezin

Voor kinderen is scheiding een heftige verlies ervaring: de stabiele basis verdwijnt plotseling door de breuk. Dit kan veel stress meebrengen. Doordat het veelvuldig voorkomt wordt er weinig aandacht aan besteed. Kinderen kunnen niet kiezen, ze houden van beide ouders.
Uit onderzoek blijkt dat een scheiding negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van een kind kan
hebben. Dit kan zich uiten in gedrags-, emotionele-, concentratie problemen of moeilijkheden in
sociale relaties.

De puberteit is een kwetsbare fase, wanneer er zich dan een verlies ervaring voordoet willen
pubers over het algemeen niet opvallen, ook niet met hun gevoelens van rouw. Ook het omgaan met
en uiten van emoties is lastig. Ze gaan op slot en laten hun verdriet niet zien. Het is vaak moeilijk om er
thuis over te praten, ze willen de gezinsleden niet belasten en daarbij zijn ze een eigen identiteit aan
het ontwikkelen.

Als er in een gezin een verlies zich voordoet, valt het systeem om. Iedereen rouwt op een eigen
manier, de structuur valt weg. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? En hoe is dat als je nog
jong bent?
Ook besteden we aandacht aan de palliatieve fase , afscheid nemen en de impact op degene die
achterblijft.

Inhoud:

Impact van scheiding als verlies ervaring
•De impact van een scheiding
•Leeftijd en scheiding
•Loyaliteit
•De dynamische driehoek
•Samengesteld gezin
Hoe ondersteun je jongeren in rouw
•De impact van (eerder geleden) verlies op jongeren
•Hoe verlies en rouw invloed heeft op hersenen en gedrag bij jongeren
•De impact van Corona op jongeren
Impact van verlies binnen een gezin
•Het gezin als systeem en de impact van een verlies
•Verborgen, onzichtbaar, levend verlies
•Wat is diffuus verlies en wat is de impact hiervan
•(Jonge) mantelzorgers
•Veerkracht en hulpbronnen
•Palliatieve fase – afscheid van ouder, volwassene of van een kind
In alle scholingen:
•Wat kun je betekenen vanuit je rol?
•Wanneer moet je je zorgen maken en verwijs je door?
•Mogelijkheid voor uitwisseling, inbreng van casus en het stellen van vragen
Het volgen van de basisscholing Omgaan met verlies en rouw is een voorwaarde om de verdiepende scholing te volgen.

Datum:

23 september hele dag—– jongeren en rouw & de impact van een scheiding

7 oktober ochtend —- impact van verlies binnen een gezin

Tijd:

9:30 – 16:30

9:30 – 13:00

Kosten

€100,- per module

23 september  € 200,-

7 oktober € 100,–

bij inschrijving van de hele scholing – 5 modules, 2½ dag, is korting mogelijk en betaal je € 460,- 

Locatie

“Voel je goed centrum” Leeuwarden

Fonteinland 7

 

Meer info of aanmelden

Wil je meer informatie over deze scholing of je belangstelling aangeven?

Laat het weten via het contactformulier!