De impact van een scheiding als verlieservaring

Deze verdiepende scholing is ontwikkeld als vervolg op de scholing “Omgaan met verlies / verlies verdient aandacht” en daarom alleen toegankelijk als je die hebt gevolgd.

Eén op de drie huwelijken of relaties strandt. Voor kinderen is scheiding een heftige verlies ervaring: de stabiele basis verdwijnt plotseling door de breuk. Dit kan veel stress meebrengen. Doordat het veelvuldig voorkomt wordt er weinig aandacht aan besteed.

Kinderen kunnen niet kiezen, ze houden van beide ouders.

Uit onderzoek blijkt dat een scheiding negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van een kind kan hebben. Gedrags-, emotionele-, concentratie problemen, moeilijkheden in sociale relaties, scheidingsangst, etc. (Spruijt & Kormos, 2010)

Thuis durven kinderen hun gevoelens vaak niet te laten zien. Een kind is loyaal aan beide ouders. Ze moeten een balans vinden tussen tijd, aandacht en liefde die ze aan beide ouders willen geven.

Als leerkracht/docent/ jongerencoach/ begeleider kun je van betekenis zijn als constante en veilige factor. Je bent dagelijks met het kind aan het werk en merkt vaak als één van de eersten een verandering in gedrag op.

Jij hebt te maken met beide ouders, ook al zijn die in onderling conflict.

Inhoud:

 • De impact van een scheiding
 • Leeftijd en scheiding
 • Loyaliteit
 • De dynamische driehoek
 • Samengesteld gezin
 • Ouderbetrokkenheid
 • Belang van een lotgenotengroep

 

Resultaat:

 Na het volgen van de scholing:

 • Ben je je bewust van de impact van een scheiding voor het kind/jongere
 • Heb je inzicht verkregen in loyaliteit
 • Kun je de kracht van de dynamische driehoek toepassen
 • Heb je handvatten in het omgaan met ouderbetrokkenheid
 • Weet je wanneer je kinderen beter kunt doorverwijzen

Kennisoverdracht gecombineerd met doen en delen, kenmerken ook deze interactieve trainingsdag.

verliesverwerking rouwverwerkingVoor deze scholing is een SKJ accreditatie van 3 punten.