Jongeren en rouw

De scholing is bedoeld voor iedereen die met jongeren werkt. Het is een verdiepende scholing. De basisscholing * Aandacht voor verlies en rouw* is een voorwaarde om deze scholing te kunnen volgen. 

De impact van een verlies ervaring en rouw in de puberteit.

De puberteit is een kwetsbare fase. Wanneer er zich dan een verlies voordoet willen pubers over het algemeen niet opvallen, ook niet met hun gevoelens van rouw.  Het omgaan met en uiten van emoties is lastig. Ze gaan op slot en laten hun verdriet niet zien. Het is vaak moeilijk om er thuis over te praten, ze willen de gezinsleden niet belasten en daarbij zijn ze een eigen identiteit aan het ontwikkelen. De school, de sport, een theatergroep, muziekgroep kan de veilige haven zijn.

Bij veel jongeren die eerder, op jongere leeftijd, al een verlies meemaakten, begint de gebeurtenis weer vragen op te roepen. Als er zich dan een nieuwe verlieservaring aandient, zoals gepest worden, doubleren, scheiding, verlies van vriendschap, overlijden van een dierbare brengt dit verwarring en onzekerheid met zich mee.

Inhoud van de scholing:

  • De impact van (oud) verlies op jongeren
  • Stress en spanning, hoe werkt dat in je hersenen
  • Specifieke kenmerken en uitingsvormen van pubers in rouw
  • Hoe ga je in gesprek met een jongere met een verlies ervaring?
  • Wat kun je betekenen vanuit je rol?
  • Wanneer moet je je zorgen maken en verwijs je door?
  • Wat kun je voor elkaar betekenen?
  • Mogelijkheid tot uitwisseling en vragenstellen
  • Het belang van een rouwprotocol

Wil je meer informatie?

Ben je geïnteresseerd geraakt in deze scholing?

Laat het weten via het contactformulier