Privacyverklaring     Z-O-Wel

Z-O-Wel is een eenmanszaak en als volgt te bereiken

Vestigingsadres :            : Opperbuorren-east 1, 9216VL Oudega

Telefoon                           : 06-29551173 / 0512 372538

Email                                  : info@z-o-wel.nl

Website                              : www.z-o-wel.nl

KvK nummer                      : 58829199

BTW nummer                     : 092502143

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe Z-O-Wel persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Z-O-Wel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Z-O-Wel draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op diensten van Z-O-Wel.

Wat wordt verwerkt

Z-O-Wel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Z-O-Wel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Z-O-Wel hebt verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

·        Uw voor- en achternaam

·        Uw adresgegevens

·        Uw telefoonnummer

·        Uw e mailadres 

WAAROM WORDEN GEGEVENS VERWERKT

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e mail of eventueel via Whatsapp) Daarnaast kunnen persoonsgegeven gebruikt worden in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht betreffende dienstverlening waaronder de afhandeling van de betaling factuur. Tevens is er een wettelijke verplichting om te voldoen aan belastingwetgeving waarvoor mogelijk uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden.

BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Z-O-Wel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, gedurende de looptijd van de (mondeling) afgesloten opdracht tot dienstverlening. Hierbij worden uw persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 5 jaar in acht genomen tenzij anders met u vastgelegd is. Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard.  Een email adres kan langer bewaard worden zodra u zich officieel heeft ingeschreven op mijn nieuwsbrief.

DELEN MET ANDEREN

Z-O-Wel verstrekt allen persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de uitvoering opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE BEZOEK

Op de website van Z-O-Wel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de gegevens die uw browser meestuurt en het tijdstip van opvragen van gegevens. Doel hiervan is om bezoek en klikgedrag te analyseren en om vanuit deze informatie de werking van de website te verbeteren. Gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. De hosting van de website wordt gedaan door MijnDomein als verwerker van (anonieme) gegevens.

GEGEVENS

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoek hiertoe mailen aan info@z-o-wel.nl Uiterlijk binnen 14 werkdagen zal Z-O-Wel op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Z-O-Wel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan om misbruik, onbevoegde toegang, verlies en ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL certificaat voor de website. Mocht u de indruk krijgen dat er onvoldoende beveiliging is aangaande uw persoonlijke gegevens of u heeft behoefte aan meer uitleg neem dan contact op via  info@z-o-wel.nl