Onderwijs

Passend onderwijs wordt binnen de school aan alle kinderen geboden, soms met extra ondersteuning. Dit betekent voor een leerkracht dat hij/zij met zeer veel factoren rekening moet houden tijdens het lesgeven.

Naast de didactische kennis en methodiek moet een leerkracht ook kennis hebben van de diverse gedragsproblemen, leerproblemen, hoogbegaafdheid, emotionele problematiek en alles wat bij de ‘normale ontwikkeling’ van het kind hoort.

Iedere leerkracht is een professional en wil zich voortdurend verbeteren. Iedere leerkracht komt het weleens tegen dat hij of zij ‘het even niet meer weet’ of ondersteuning in de klas nodig heeft. Wat ik je kan bieden is;

 • Kennis en aanpak van gedragsproblematiek
 • Kennis en aanpak van leerproblemen
 • Begeleiding van leerlingen met dyslectie
 • Begeleiding van leerlingen met emotionele problematiek
 • Sociale vaardigheidstraining, er kan gewerkt worden met diverse methodes
 • Begeleiding bij verlies en rouw, ook bij scheiding van ouders
 • Observaties in de klas, waarbij ik samen met je kijk naar klassensfeer; houding van de leerkracht
 • Kindertekeningen, analyseren en begrijpen
verliesbegeleiding rouwbegeleiding rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie Friesland Kernvisie scholing

We gaan samen aan de slag met jouw hulpvraag en jouw doel. Hierbij kijken we samen wat jij nodig hebt om je te ontwikkelen in je professionaliteit.

Ook is het mogelijk om

 • team te begeleiden en te professionaliseren
 • een thema in teamdagen aan te bieden, zoals; verlies en rouw in de school
 • kindertekeningen analyseren en begrijpen
 • aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast leerkracht in basis onderwijs heb ik ruime ervaring in speciaal basisonderwijs. Ik heb 10 jaar gewerkt als mentor, coach, docent, stagebegeleider voor leerlingen in MBO Sociaal Agogisch Werk. Daarnaast ben ik Orthopedagoog en gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider.

rouwverwerking Verliesverwerking leren Z-O-Wel dyslectie

Voor iedere leerkracht is het fijn om zich te blijven ontwikkelen. Soms begrijp je niet waar “bijzonder”gedrag vandaan komt. In de scholing *de impact van een scheiding* wordt gekeken naar de “dynamische driehoek”. De impact van een scheiding op het gedrag van een kind en hoe je als leerkracht de ontwikkelingsmogelijkheden zo efficiënt mogelijk kunt maken.

 

z-o-wel verliesverwerking rouwverwerking