krantenbericht z-o-wel

Kind in evenwicht.

Kinderen lijken steeds gevoeliger te worden. Het lijkt wel dat ze meer last hebben van lichamelijke klachten en leer-en gedragsproblemen. Om kinderen beter te ondersteunen is het van belang dat men er bewust van wordt dat alles in een kinderlijf met elkaar samenhangt. De werking van een kinderlijf en kinderbrein is nauw verbonden.       

Hoe een kind zich gedraagt, wat het denkt en hoe het zich voelt heeft te maken met wat het kind aan voeding binnen krijgt,  de ruimte die het kind krijgt om zich vrij te bewegen, hoe het leerstof opslaat en hoe het opgevoed wordt. Aangeboren factoren, persoonlijke kenmerken en gebeurtenissen. Een kind spiegelt zich aan de omgeving. Wat het kind ziet en hoort geeft het weer terug.

Kinderen en ouders ondersteunen bij de opvoeding.

 Z-O-Wel is een praktijk waar kinderen en ouders terecht kunnen voor opvoedkundige ondersteuning en voor ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen.                                        

Z-O-Wel staat voor praktijk voor Zorg – Ontwikkeling – Welzijn voor kinderen, ouders, opvoeders en leerkrachten.                                                                                                                                        

Ieder kind is Uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Hoe meer het kind zichzelf mag zijn, zijn/haar eigenheid behoudt, hoe steviger het in zijn/haar schoenen kan staan.                 

Een kind moet zich kunnen ontwikkelen, grenzen verleggen. Ieder kind wil graag nieuwe vaardigheden leren. Als ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden stagneert soms de ontwikkeling. Soms is er niets aanwijsbaars en toch merkt een ouder of opvoeder dat het kind niet lekker in z’n vel zit. Ouders en opvoeders willen niets liever dat het kind gelukkig is.  

Opvoeden en opgroeien vraagt voortdurend nieuwe vaardigheden van ouders.                            

Als er in de ontwikkeling van het kind stagnatie is of er problemen ontstaan, ouders, opvoeders, leerkrachten maken zich daar zorgen over.                                                                                          

Z-O-Wel biedt kindgerichte hulp.                                                                                                         

Een kind groeit op in een gezin, een groep, hiermee is het verbonden.   Ouders worden intensief betrokken bij de oplossing die geboden wordt.                                                                                  

Ook leerkrachten kunnen betrokken worden bij de oplossing. Daarnaast is er een ondersteuningstraject voor scholen waar dat gewenst is.                                                               

Z-O-Wel ondersteunt o.a. bij (faal)angst, vergroten van zelfvertrouwen, boosheid, verdriet, rouw, leerproblemen, slaapproblemen, concentratieproblemen, onderpresteren, scheiding, pesten en gepest worden.                                                                                                                                             

Al in 3 tot 6 coachgesprekken kunnen u en het kind het vaak al weer zelf en merkt u dat het kind weer in zijn kracht komt.                                                                                                                          

Het is een laagdrempelige praktijk waar het kind en de ouder zich al snel veilig voelen.                 

Er zijn aparte oudercursussen waar ouders elkaar vinden in de vraagstukken omtrent hun kinderen. Door er met elkaar over te praten kun je als ouder of opvoeder er anders naar kijken.

                 Kinderen helpen bij leerproblemen.

In iedere klas/groep zijn er kinderen met leerproblemen. Kinderen met dyslexie, dyscalculie, dysorthografie (problemen met spellen). Dit is vooral voor het kind, maar ook voor u als ouder of leerkracht, erg vervelend. Door de leerproblemen kunnen andere problemen ontstaan zoals  concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld en zelf overschrijdend en onacceptabel gedrag. Ook niet naar school willen of durven, slecht slapen, bang zijn in het donker of andere angsten kunnen een gevolg zijn van leerproblemen.

Eigenlijk begrijp je het niet, want je kind is slim en op sommige fronten zijn of haar leeftijdsgenootjes zelfs vooruit. En toch krijgt het simpele woordjes of sommen niet geautomatiseerd.                                                                                                                                    

Vaak geeft de school aan, dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is. Wat is hier nu aan de hand?                                                                                    

Uw kind denkt in beelden.                                                                                                                  

Deze kinderen hebben één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.                                                                                                                                                       

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Men kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.                                                                                                                 

Kinderen zijn niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben.                               

Dit is wat Wieke van der Veen van praktijk Z-O-Wel beoogt.                                                

Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen, die vastlopen op school bij het automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.                                                                                                                            

Praktijk Z-O-Wel werkt met de Kernvisie methode en leert kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat niet lukt.                                                                                                                                                              

Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst.

Praktijk Z-O-Wel  leert kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.

 

De Kernvisie methode is een kortdurend coaching traject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 7 en 10 coaching sessies, verdeeld over een periode van 5 tot 8 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

 Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kan contact opgenomen worden met               

Wieke van der Veen, via telefoon 06-29551173 of e-mail info@z-o-wel.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website www.z-o-wel.nl