Zie ook algemene voorwaarden

Opdrachtgever kan over de verrichte werkzaamheden een klacht indienen. Z-O-Wel zal zo spoedig mogelijk reageren en in gezamenlijkheid naar een oplossing zoeken. Hierbij wordt verwezen naar de gedragscode van Klachtenportaalzorg.