Gedrag

Ondersteuning  bij opvoeding en vragen rondom gedrag.

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, reageert anders dan voorheen. Het klaagt over buikpijn of hoofdpijn of vertoont problematisch of zorgwekkend gedrag. Dit kan zowel thuis als op school het geval zijn.
Het kind kan verschillende symptomen laten zien:

– (Faal)angst
– Weinig zelfvertrouwen
– Boosheid of driftbuien
– Vaak heel verdrietig
– Scheidingsangst
– Anderen pijn doen
– Geen nee durven zeggen

– Leerproblemen
– Concentratieproblemen
– Slaapproblemen of slecht slapen
– Onderpresteren
– Pesten of gepest worden
– Teleurgesteld
– Aangepast gedrag vertonen
– etc.

gedragsproblemen rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie

Spel is een manier om de wereld te ontmoeten.
Kinderen krijgen er durf en zelfvertrouwen van.

Gedrag in de thuissituatie

Iedere ouder wil dat zijn of haar kind gelukkig is. De realiteit is soms anders.  Aansluiten bij de ontwikkeling van je kind(eren) kan soms leiden tot onzekerheid, strijd en frustratie. Ik geef ondersteuning wat tot een oplossingen kan leiden. 

Er wordt gewerkt met een coachingstechniek die praktisch, laagdrempelig, oplossingsgericht en kortdurend is. Er ontstaat helderheid, er komt energie vrij om actie te ondernemen en stappen te zetten naar de toekomst.

Er wordt gewerkt vanuit een systeembenadering. Een kind groeit op in een gezin. Jij, als ouder wordt betrokken bij de oplossing die geboden wordt. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten van de ouder en van het kind. Positief opvoeden is het uitgangspunt. Wanneer het kind zich bewust is van zijn/haar kwaliteiten, leert het deze gericht in te zetten en problemen zelf op te lossen. Het vertrouwen groeit en het kind leert trots te zijn op zichzelf.

Graag kom ik een keer bij je thuis en/of in de klas om te zien hoe het kind zich in zijn natuurlijke omgeving gedraagt. Samen kijken we naar inspirerend opvoeden binnen de mogelijkheden, waar positief denken en handelen voorop staat. Binnen enkele weken is resultaat zichtbaar.

Ieder kind is uniek

gedragsproblemen rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie Friesland

Ieder kind loopt zijn eigen weg. Op weg naar volwassenheid kun je situaties tegen komen waar je hulp van anderen bij kunt gebruiken. Iedere leeftijdsfase vraagt van ouders een andere vaardigheid. Een kind groeit op in een gezin waar vele factoren een rol kunnen spelen. De eigen opvoeding kan van invloed zijn op de opvoeding die je biedt. Iedere ouder heeft wel eens hulp nodig met een vraag rondom gedrag en ontwikkeling.

Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Lees hier meer over mijn werkwijze.

Gedrag op school

Iedere leerkracht is een professional en wil zich voortdurend verbeteren. Door veranderingen in je eigen situatie of binnen de situatie van je klas of leerlingen blijft je werk uitdagend en variabel. Dit kan er ook voor zorgen dat je niet altijd direct weet hoe je met een (nieuwe) situatie om moet gaan. Iedere leerkracht komt het weleens tegen dat hij of zij ‘het even niet meer weet’ of ondersteuning in de klas nodig heeft. Wat ik kan bieden is;

  • Kennis en aanpak van gedragsproblematiek
  • Begeleiding van leerlingen met emotionele problematiek
  • Sociale vaardigheidstraining, er kan gewerkt worden met diverse methodes
  • Begeleiding bij verlies en rouw, ook bij scheiding van ouders
  • Observaties in de klas, waarbij we samen kijken naar klassensfeer; houding van de leerkracht en de leerlingen

We gaan samen aan de slag met de hulpvraag en het doel. Hierbij kijken we samen wat jij nodig hebt om je te ontwikkelen in jouw professionaliteit.

Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Wil je met het team van de school aan de slag, kijk dan eens bij mijn scholingsaanbod