Als je kind leerproblemen of een leerachterstand heeft of je denkt dat er sprake is van dyslectie neem dan gerust contact op dit kan telefonisch of via het contactformulier 

Werkwijze bij leren

Intakegesprek en eerste consult

Na het eerste contact maken we een afspraak voor een intake gesprek met u en uw kind.
Aan de hand van dit gesprek kan ik vaststellen of het kind baat kan hebben bij de kernvisiemethode of dat we moeten kijken naar een andere methode.
Tijdens dit eerste consult gaat uw kind met de basismethodiek van de kernvisiemethode aan de slag, het opdoen van succeservaringen staat hierbij centraal, zodat het zelf kan ontdekken dat “het leren” op deze wijze wel gaat lukken.

verliesverwerking rouwverwerking

Coaching

Er 10 coachingssessies nodig zijn om het kind de techniek van de Kernvisiemethode eigen te laten maken.  Om de drie weken vindt er een consult plaats, zo heeft het kind de gelegenheid om thuis te oefenen, met u als begeleider. U bent dus aanwezig bij de consulten, zo kunt u waarnemen wat er gebeurt en hoe u uw kind hulp kunt bieden. Ook krijgt u iedere keer een verslag van wat we hebben gedaan en waaraan het kind de komende weken kan werken.

Huiswerk

Naast de coachingssessie zal u uw kind thuis begeleiden, dit is ongeveer een half uur per dag. Het verslag is daarbij uw handvat voor de te oefenen materie.

Resultaten

Resultaten zijn al snel zichtbaar, de methode werkt motiverend. Het is verrassend om te zien dat kinderen snel beter gaan presteren, daardoor vrolijker worden, meer zelfvertrouwen krijgen.  Uw kind gaat weer met plezier naar school.  ZO ontdekt het kind dat het WEL kan leren. Het is een methode die structurele oplossing biedt, niet één die tijdelijk werkt.

De coaching wordt vergoed.

Wilt u meer weten over mijn werkwijze, neem dan contact op.

Filmpje gemaakt door Wim Bouman, grondlegger van de kernvisie methode.