Leren

Kinderen die niet goed mee kunnen komen in de klas. Zij worden dagelijks geconfronteerd met hun leerproblemen. Je wilt het kind zo goed mogelijk hulp bieden. Ondanks het harde werken, wil het maar niet lukken. Eigenlijk begrijp je het niet, want het kind is slim en weet van alles over dinosaurussen, astronomie of de Middeleeuwen. Eenvoudige woorden of sommen lukken niet zo goed, het kind krijgt het niet geautomatiseerd. Onrust of zich moeilijk kunnen concentreren kunnen symptomen zijn. Dikwijls wordt gedacht aan dyslectie.

Wat kan er aan de hand zijn?

Het kind leert op een andere manier dan de meeste kinderen en slaat informatie anders op. Kinderen met een leerprobleem hebben over het algemeen iets gemeen. Deze kinderen werken met een woordbeeld. Een ander woord hiervoor is vaak, een beelddenker. Zij hebben de voorkeur om met hun rechter hersenhelft te werken. Het zijn kinderen die visueel en kinetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld.  Dit zorgt ervoor dat ze vastlopen in hun leerproces. Het onderwijs is vooral auditief ingesteld, de manier van leren sluit niet aan.

Hoe kan ik uw kind helpen?

Door gebruik te maken van hun talent, het visueel-zijn, leer ik het kind om informatie anders op te slaan zodat het de leerstof kan beheersen. Er wordt gewerkt met de kernvisiemethode. Lees meer over de kernvisiemethode 

Een andere mogelijke oorzaak voor leerproblemen, is het missen van een gedeelte binnen de leerstof. Door ziekte of afwezigheid, of even niet bij de les zijn, mist het kind soms een essentieel deel in de leerstof. Door hier naar te kijken, het hier op te pakken en (opnieuw) uitleg te geven, kan het kind het daarna weer zelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode  die de school gebruikt of een andere methode die bij het kind past.

Leerproblemen kunnen zich op ieder gebied voordoen, spelling, lezen, rekenen, klokkijken, aardrijkskunde en geografie of met andere vakken die in het onderwijs worden gegeven.

Vele jaren heb ik samengewerkt met Kernvisie instituut.

Deze samenwerking is beëindigd, vergoeding is nu helaas niet meer mogelijk.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor mogelijkheden.