Basisscholing:

De impact van verlies en rouw in de klas, op school, in het gezin.

Verlies kent vele gezichten.

Een verhuizing, scheiding van ouders, de dood van een geliefd huisdier, ziekte en overlijden binnen het gezin of de familie, adoptie, huiselijk geweld, uithuisplaatsing, etc.

De impact op de ontwikkeling van een kind en jongere kan erg groot zijn. In de scholing leer je wat dit met een kind kan doen en hoe rouw uit in verschillende leeftijden. Je krijgt handvatten om  kinderen, jongeren en gezinnen hierin te begeleiden en wat je als leerkracht wel en juist niet moet doen.

Verlies is ingrijpend en kan bepalend zijn voor je leven. 90% van de twaalfjarigen heeft al een verlies meegemaakt. Verlies verdient aandacht!

Als kinder-, jongeren- of gezinscoach en als leerkracht of docent is het waardevol om hier kennis van te hebben, zodat je signalen kunt herkennen en, waar mogelijk, passende ondersteuning kunt geven.

In de scholing ‘Omgaan met verlies’ krijg je naast theorie veel praktische handvatten, werkvormen en inzicht in gedrag. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen.

Inhoud: 

  • Verliesgebieden
  • De impact van (ongezien) verlies
  • Wat is rouw? Volgens de nieuwste visie
  • Rouwtaken en (h)erkennen van signalen van rouw
  • Rouw in de ontwikkeling van kinderen en jongeren
  • Het verband tussen hechting en rouw
  • Rouw in het familiesysteem
  • Verschil tussen rouw bij kinderen, jongeren en volwassenen
  • Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces en verwijs je door?
  • Praktische werkvormen en aandacht voor eigen casuïstiek

Deze scholing is SKJ en V&VN geaccrediteerd met respectievelijk 6  en 7 punten.

Datum:                                vrijdag 1 oktober 2021

Aantal deelnemers:           max.14 als dit Corona technisch weer mogelijk is

Tijd:                                      9.45- 16.30 uur 

Plaats:                                  Friesland   

Prijs:                                     € 185,- incl. koffie/thee, lunch en materiaal

 

Op vrijdag 8 oktober  is er een verdieping op deze scholing

* De impact van een scheiding bij kinderen en jongeren. Deze scholing gaat over loyaliteit

* Jongeren en (verstoorde rouw)

Wanneer je je gelijktijdig voor beide data in schrijft, zijn de kosten € 350,- voor twee scholingsdagen.

Je bent van harte welkom!

Opgeven via info@z-o-wel.nl  of info@sichtcoaching.nl  of via contactformulier.

 

Hartelijke groet Wieke van der Veen, www.z-o-wel.nl

 Engelien Ruyter, Sicht coaching

Wieke en Engelien zijn geregistreerd bij het Landelijk Steunpunt Verlies als verlies- en rouwbegeleider.

verliesbegeleiding rouwverwerking z-o-wel