Ondersteuning bij Rouw in de klas

rouw in de klas verliesbegeleiding verliesverwerking rouwbegeleiding z-o-wel leren dyslectie

Basisscholing:

De impact van verlies en rouw in de klas, op school, in het gezin.

verliesbegeleiding rouwverwerking

Verlies kent vele gezichten.

Een verhuizing, scheiding van ouders, de dood van een geliefd huisdier, ziekte en overlijden binnen het gezin of de familie.

Wat is de impact hiervan op de ontwikkeling en hoe uit rouw zich bij kinderen?

Hoe kun je kinderen, jongeren en gezinnen hierin begeleiden?

Verlies is ingrijpend en kan bepalend zijn voor je leven.

90% van de twaalfjarigen heeft al een verlies meegemaakt.

Verlies verdient aandacht!

Als kinder-, jongeren- of gezinscoach en als leerkracht of docent is het waardevol om hier kennis van te hebben, zodat je signalen kunt herkennen en, waar mogelijk, passende ondersteuning kunt geven.

 

In de training ‘Omgaan met verlies’ krijg je naast theorie veel praktische handvatten, werkvormen en inzicht in gedrag. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen.

Inhoud: 

  • Verliesgebieden
  • De impact van (ongezien) verlies
  • Wat is rouw? Volgens de nieuwste visie
  • Rouwtaken en (h)erkennen van signalen van rouw
  • Rouw in de ontwikkeling van kinderen en jongeren
  • Het verband tussen hechting en rouw
  • Rouw in het familiesysteem
  • Verschil tussen rouw bij kinderen, jongeren en volwassenen
  • Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces en verwijs je door?
  • Praktische werkvormen en aandacht voor eigen casuïstiek

Deze training is SKJ geaccrediteerd met 6 punten. 

 

Datum:                                vrijdag 2 oktober 2020

Aantal deelnemers:       max.14

Tijd:                                       9.45- 16.30 uur 

Plaats:                                  Werkplaats Aandachtig Leven, Swartewei 20 te Nijega    

Prijs:                                     € 160,- incl. koffie/thee, lunch en materiaal

 

Op 23 oktober 2020 is er een vervolg op deze training; een verdieping over scheiding, loyaliteit, trauma en jongeren. Wanneer je je gelijktijdig voor beide data in schrijft, zijn de kosten € 300,00 voor twee trainingen.

 

Je bent van harte welkom!

 

Meer informatie via onze websites; www.sichtcoaching.nl/agenda en

 //www.z-o-wel.nl/scholing/

Opgeven via info@z-o-wel.nl  of info@sichtcoaching.nl  of via contactformulier.

 

Hartelijke groet van Engelien Ruyter, Sicht coaching

                                    Wieke van der Veen, www.Z-O-Wel.nl

Wieke en Engelien zijn geregistreerd bij het Landelijk Steunpunt Verlies als verlies- en rouwbegeleider.

verliesbegeleiding rouwverwerking z-o-wel