Rouwverwerking bij kinderen en jongeren

Kinderen en rouw

Kinderen rouwen ook, net als volwassenen. Heel jonge kinderen voelen de sfeer en reageren daar op. Bij kinderen is het denkproces nog niet volledig ontwikkeld daarom begrijpen ze bepaalde dingen nog niet.

Ook kunnen ze denken dat ze mede schuldig zijn aan het ziek worden, scheiding of overlijden. Het kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling dat kinderen en gezinnen verliesbegeleiding of rouwbegeleiding krijgen. De begeleiding is natuurlijk op het niveau van het kind afgestemd.

Kinderen kunnen explosief reageren, of zijn juist heel stil. Ze hebben minder controle over hun gevoelens dan volwassenen. Ook houden ze rekening met hun ouder(s) en willen ze hun verdriet soms niet laten zien. Het is belangrijk om ze goed te informeren, voor te bereiden, te betrekken in wat er gaat gebeuren. Alles voor hen is nieuw. Vertrouwdheden kunnen wegvallen, de sfeer is veranderd, dat maakt ze onzeker.

Kinderen rouwen in stukjes, iedere keer als ze weer iets begrijpen rouwen ze opnieuw. Rouw vraagt veel energie, ze zijn vaak erg moe en hebben weinig concentratie.  Ze kunnen rouw uitstellen, maar komen dit dan tegen ( dikwijls zeer heftig) in de puberteit of als ze volwassen zijn. Het is van groot belang om hier aandacht voor te hebben en hulp te zoeken. 

Jongeren en rouw.

Pubers proberen los te komen van het gezin. Ze hebben meer interactie met vrienden. Als er in deze fase van hun leven ernstige ziekte, overlijden zich voordoet is dit dikwijls heel moeilijk voor hen.

verliesbegeleiding rouwbegeleiding rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie Friesland Kernvisie scholing

Pubers vinden het erg lastig om (gepaste) emoties te tonen, ze willen bij de vriendengroep horen, niet een buitenbeentje zijn, niet opvallen. Naast hormoonontwikkeling, lichamelijke verandering, verandering van school komt daar het verlies van vertrouwen, verlies van gezondheid, van het leven nog bij.

Voor pubers, jongeren is het vaak belangrijk om verlies te mogen delen. Verliesbegeleiding en rouwverwerking is belangrijk om nieuwe verbindingen aan te kunnen gaan. Dit kan individueel of in een lotgenotengroep.

Ieder kind krijgt te maken met verlies en rouw. 90% van een twaalf jarige heeft een ernstige verliessituatie meegemaakt. Verlies verdient aandacht, verlies kent vele gezichten.

rouw in de klas verliesbegeleiding verliesverwerking rouwbegeleiding z-o-wel leren dyslectie

In de klas of in de school kan het voorkomen dat een kind, een leerkracht ernstig ziek wordt of komt te overlijden.  Dit is een zeer hectische gebeurtenis, naast verlies en rouw kan het onveiligheid geven bij kinderen, jongeren en personeel.

Als leerkracht heb je verdriet en rouw en raakt het je eigen rouw, die je eerder hebt opgedaan. Verliesbegeleiding en rouwverwerking is zeer belangrijk om door te kunnen gaan.

“kinderen zijn enorm veerkrachtig, tegelijkertijd zijn ze enorm kwetsbaar”

Verlies vraagt veel van concentratie, ook van kinderen. Rouwverwerking is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

In Opvoedadvies heeft Drs Tamara Vos – van der Hoeven een mooi artikel geschreven over rouw bij kinderen

//www.opvoedadvies.nl/rouwkind.htm

 

Verlies en rouw in caronatijd

In de talkshow M en het reportageprogramma Kruispunt waren afgelopen maandag mooie beelden te zien over ‘sociale nabijheid op fysieke afstand’ voor nabestaanden in Corona tijd. Allerlei creatieve oplossingen en digitale communicatiemiddelen helpen bij het bieden van sociale nabijheid op fysieke afstand. Maar daarna zitten nabestaanden opgesloten in een leeg huis waar vrienden en familie niet mogen komen. Dat alles verzwaart het rouwproces en zorgt voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychosomatische klachten. Landelijk Steunpunt Verlies biedt daarom een luisterend oor in de vorm van gratis deelname aan een virtuele nabestaandengroep.

Vele soorten verliezen

Corona-tijd veroorzaakt verschillende soorten verlies. Het gaat over verandering van het ‘normale leven’, de te verwachten economische crisis, verlies van sociale nabijheid bij fysieke afstand en het wereldwijde collectieve verlies over vertrouwen in een gezonde omgeving. Dichterbij gaat het om anticiperende rouw over de afgebroken welvaart, uitgestelde rouw vanwege het gebrek aan troostende nabijheid van mensen op fysieke afstand en gecompliceerde rouw over een getraumatiseerd afscheid van een geliefde. Er zijn verschillende reacties en emoties op micro en macroniveau die op elkaar ingrijpen en elkaar versterken.

Corona-tijd verzwaart het rouwproces

Corona patiënten sterven in eenzaamheid en betrokken afscheid is nauwelijks nog mogelijk. En ook de uitvaart is veranderd. Nabestaanden staan in een lege aula. Geen knuffel, zoen en schouder om uit te huilen van betrokken familie en vrienden. Tranen vloeien van verdriet én van onmacht om troostende mensen dichtbij te laten komen. Nabestaanden in corona-tijd, waarvan nu al meer dan vierduizend doden ten gevolge van de Corona virus, zitten komende maand nog opgesloten in een leeg huis zonder familie en vrienden. Dat verzwaart het rouwproces. Natuurlijk, digitale communicatiemiddelen zijn een zegen in deze tijd van fysieke afstand. Maar dat compenseert niet de sociale nabijheid van familie en vrienden. Zeker niet op dagen zoals Koningsdag, dodenherdenkings- en Bevrijdingsdag en andere nog komende feestdagen. Corona-tijd verzwaart het rouwproces.

 

Nabestaanden in Corona-tijd kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Velen ontmoeten elkaar virtueel in deze corona-tijd. Een scherm vol gezichten wordt meer en meer algemeen. Ook binnen het LSV praten wij binnen die setting over inhoud en vorm van wat het steunpunt, in gezamenlijkheid met de rouw- en verliesbegeleiders, kan bieden in deze tijd van pandemie. Concreet heeft de stichting ‘Landelijk Steunpunt Verlies’ het plan uitgewerkt om twee individuele begeleidingsgesprekken en virtuele nabestaandengroepen in Corona tijd gratis aan te bieden.

Een groep rouw- en verliesbegeleiders binnen LSV staat klaar om nabestaanden in Corona tijd een luisterend oor te bieden in de vorm van 2 begeleidingsgesprekken.

Artikel in Actief

In de bijlage van huis aan huis blad Actief is het een artikel geplaatst.

Praktijk Z-o-wel ondersteunt bij verlies gevestigd in OUDEGA –

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Verlies kent vele gezichten. Dat kan zijn: het verlies van een dierbare, je werk, een relatie, je gezondheid, een toekomstdroom. In veel gevallen hoort daar rouw bij.
Bij een verlieservaring kan je wereld op z’n kop staan. Deze ingrijpende ervaring verandert jou en de manier waarop je in het leven staat. Een (heftige) reactie op verlies heet rouw en is ‘normaal’. Het leren leven met rouwgevoelens is niet eenvoudig en kost tijd.
Door bewust aandacht te besteden aan je verlieservaring ontstaat ruimte en kan het
verweven worden in je leven. Het is belangrijk in het vinden van een nieuwe balans.
Dit proces moet je zelf doorlopen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wieke van der Veen en Engelien Ruyter ondersteunen als verliesbegeleider mensen, vanuit hun eigen praktijk.
Scholing en workshops
Omgaan met verlies is onderdeel van het leven. Samen verzorgen Wieke en Engelien
trainingen en workshops voor mensen in de zorg, kinder- en jeugdcoaches en medewerkers in het wijk- en gebiedsteam. Daarnaast geven ze scholing voor de CED-groep; Verlies verdient aandacht voor medewerkers in het onderwijs.

Speciale dag: Ruimte voor verlies – zaterdag 16 mei
Deze dag is er voor jou, om stil te staan bij jouw verlies, ondersteunend in jouw proces.
Meer informatie vind je op de websites:
www.z-o-wel.nl en www.sichtcoaching.nl

//www.actiefonline.nl/reader/21966#p=20

Vergoeding voor Begeleiding met Kernvisiemethode

Het heeft even geduurd. Begeleiding van leer- en gedragsproblemen in het onderwijs werd al vergoed in verschillende delen van Nederland, onder meer Groningen en Drenthe. Nu dus ook in Friesland.

Veel kinderen hebben van nature een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

Denkt jouw kind ook in beelden en gevoelsmatig? En heeft het daardoor moeite om de aangeboden leerstof zich eigen te maken? Neem dan even contact op.

Doordat het kind de lesstof niet op kan nemen, wordt het onzeker, ontwikkelt het faalangst of ontoelaatbaar gedrag in de klas. Neem ook dan even contact met mij op.

Vergoeding is vanaf nu ook mogelijk in Friesland.

De klas neemt afscheid

rouw in de klas verliesbegeleiding verliesverwerking rouwbegeleiding z-o-wel leren dyslectie

De klas neemt afscheid.

Studenten geneeskunde moeten tijdens hun studie een onderzoek doen. Dat daar nu een kinderboek uit voortkomt is bijzonder. Studente Marije Gmelig Meyling: ‘We hadden zelf ook niet verwacht dat ons voorstel goedgekeurd zou worden.’ Dat werd het wel, want een kinderboek over rouwen in de klas leek er nog niet te zijn.

‘We hadden alle vier interesse voor palliatieve zorg aan kinderen. En we hadden allemaal hetzelfde jeugdboek gelezen over een overleden klasgenoot. Dat was een boek voor de bovenbouw van de basisschool.’

Goede emoties

De vier hebben voor het boek twaalf rouwtherapeuten geïnterviewd. Op basis van hun kennis zijn ze met het verhaal aan de slag gegaan. 

Ook ik ben geïnterviewd door deze studenten. Wat leuk dat het tot zo’n mooi resultaat is gekomen.

//www.rtvnoord.nl/nieuws/215822/Prentenboek-helpt-kinderen-omgaan-met-dood-van-klasgenootje

Walk en Talk

rouw baanverlies rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie Friesland Kernvisie scholing

Dinsdag 29 oktober 2019, een mooie lezing gegeven in Heerenveen. Walk en Talk café. Wat is de impact van het verlies van je werk. Het was een mooie open ochtend waar veel inbreng was.

rouwverwerking verliesverwerking leren z-o-wel dyslectie Friesland Kernvisie scholing

Vrijdag 1 november samen met Engelien Ruyter de vervolgscholing “de impact van een scheiding”en “Jongeren en rouw” aan een mooie groep betrokken deelnemers gegeven. Er was een fijne sfeer waar ervaring en zorgen gedeeld konden worden. Waar heel veel kwaliteit aanwezig was.

‘Een zieke vader of moeder treft het hele gezin’

//www.nrc.nl/nieuws/2019/10/29/een-zieke-vader-of-moeder-treft-het-hele-gezin-a3978405

Zorg Voor kinderen is het heel ingrijpend als hun vader of moeder ongeneeslijk ziek wordt. Toch worden zij vaak vergeten, zegt kinderpsycholoog Antoinette Berkelbach.

Gelukkig is er hulp mogelijk. Ook ik ondersteun gezinnen waar ernstige ziekte zich voordoet. 

krantenbericht z-o-wel

Kinderen lijken steeds gevoeliger te worden. Het lijkt wel dat ze meer last hebben van lichamelijke klachten en leer-en gedragsproblemen. Om kinderen beter te ondersteunen is het van belang dat men er bewust van wordt dat alles in een kind