kind in evenwicht
kind in evenwicht

Z-O-Wel is een praktijk voor kinderen en volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen en bied ondersteuning bij sociaal-emotionele problematiek.

Ik werk onder andere met de Kernvisiemethode. Een methode die naar talenten van (kinderen) mensen kijkt. Door dit te benutten wordt leren weer leuk. Er wordt gekeken wat het kind nodig heeft om (weer) zelfstandig tot leren te komen.

Door het ontdekken dat je Wel Goed kunt leren, krijg je er weer zin in!

Ik begeleid kinderen en ouders met een hulpvraag in de opvoeding. Opvoeden en opgroeien vraagt voortdurend nieuwe vaardigheden van ouders.  Als er in de ontwikkeling van het kind stagnatie is of er problemen ontstaan, maakt u, als ouder, zich daar zorgen over. Er wordt een goede begeleiding geboden aan kind(eren) en ouders waar sprake is van gedragsproblematiek.

Ik ondersteun kinderen, jongeren en volwassenen bij rouw en verlies. Iedereen krijgt, vroeg of laat, te maken met verlies en rouw. Rouwen is een normale reactie op een ingrijpende verandering. Het is vaak lastig om hier mee om te gaan.

Ik bied kindgerichte hulp waarbij gekeken wordt naar de contextuele systeembenadering. Een kind groeit op in een gezin, een groep, hiermee is het verbonden. U als ouder bent intensief betrokken bij de oplossing die geboden wordt. Het kan ook dat het gezin betrokken wordt.

Ik geloof in de kracht die in iedereen aanwezig is. Door kinderen en volwassenen aan te spreken in hun sterke kanten kunnen zij zich ontwikkelen en ontplooien. Kinderen en volwassenen krijgen weer zelfvertrouwen. Dit is het startpunt om dát te leren wat nog moeilijk is.

Zelfvertrouwen en Kracht staat centraal in de benadering. Echtheid, authenticiteit, empathie en waar het kan humor zijn kenmerkend. Er is aandacht voor het tempo, de hulpvraag en het doel van het kind en de volwassene. Op deze manier wordt maatwerk geboden.

Neem gerust contact op, ik help u graag verder.